ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ «PRACA.UA»

Перед початком користування Сайтом «praca.ua», просимо уважно прочитати цей документ.

Відкриваючи Сайт «praca.ua» та отримуючи Послуги, які надає Praca, при реєстрації та отриманні доступу до Персональної Анкети, а також при натисканні кнопки на Сайті, що підтверджує згоду, ви приймаєте викладені в цій Угоді положення та умови, та зобов’язуєтесь дотримуватись їх. Якщо ви не погоджуєтесь з цими умовами в Угоді, просимо вас припинити користуватися цим Сайтом та Послугами, що надає Praca.

1. В цій Угоді використовуються такі поняття та терміни:

1.1 Користувач — фізична особа, що має повну цивільну дієздатність за застосовним правом чи правом країни її місцезнаходження, використовує Сайт або/та пройшла процедуру реєстрації на Сайті та отримує Послуги Praca.

1.2 Роботодавці — треті особи (фізичні та юридичні), що розміщують інформаційні повідомлення (публічні у формі оголошень та приватні, у формі запрошень) стосовно вакансій та умов роботи, користуються функціоналом Сайту стосовно повідомлення про запрошення Користувачів на роботу, та не є афілійованими з Praca.

1.3 Персональна Анкета — індивідуальна веб-сторінка (профіль) Користувача на Сайті, доступ до якої Користувач отримує у випадку проходження реєстрації, у якій відображаються Персональні дані Користувача та інша інформація, та через яку зареєстрований Користувач може отримувати Послуги Praca, у тому числі, переглядати список Роботодавців та інформаційних повідомлень від Роботодавців та подавати заявки на роботу. Доступ до Персональної анкети Користувача мають конкретний Користувач, адміністратор Сайту та Роботодавець у обсязі, визначеному адміністратором Сайту та у відповідності з правилами користування для Роботодавців.

1.5 Персональні дані — інформація, яку надає Користувач при реєстрації Персональної анкети на Сайті, а саме: ім’я, прізвище, номер телефону, адресу електронної пошти, стать, інформація про країну та населений пункт перебування, дата народження, громадянство (в тому числі інформація про наявність біометричного паспорта та робочої візи), інформація про попередній стаж роботи (сферу діяльності, навички, кількість років стажу).

1.6 Послуги — усі інформаційні послуги, які надає Praca через сайт.

1.7 Політика конфіденційності — невід’ємна частина Угоди, що визначає порядок збору, збереження та обробки Персональних даних Користувача Praca, а також регулює відносини щодо Персональних даних між Користувачем та Praca; розміщена в інтернеті за адресою https://praca.ua/privacy-policy

1.8 Сайт — веб-сайт, розміщений в інтернеті за адресою https://praca.ua/, щодо якого Praca володіє всіма необхідними для надання Послуг правами інтелектуальної власності.

1.9 Угода (Правила користування) — цей документ щодо користування Сайтом, усі зміни та доповнення до нього, а також Політика конфіденційності, що разом складають договір приєднання між Користувачем та Praca згідно статті 634 Цивільного кодексу України.

2. Опис Послуг та порядок надання Послуг

2.1 Предметом цієї Угоди є порядок та особливості використання Користувачем Сайту та його функціоналу, обов’язки та відповідальність Користувача, а також права та обов’язки Praca щодо Користувачів.

2.2. Використання Сайту є безкоштовним для всіх Користувачів, а Praca не вимагає сплати жодних комісій чи інших платежів від користувачів за використання Сайту. Praca може змінювати умови використання Сайту та порядок надання Послуг, в тому числі надавати будь-які додаткові Послуги, а також вводити платні Послуги чи плату за використання Сайту.

2.3 Користувач реєструється на Сайті та створює Персональну Анкету шляхом введення особистого номера телефону та коду, що надсилається йому в повідомленні на цей номер. Він також заповнює інформацію у своїй Персональній Анкеті, в тому числі, обов’язкові поля. Створення Персональної Анкети дозволяє Користувачу подавати заявки у відповідь на інформаційні повідомлення від Роботодавців, отримувати запрошення від Роботодавців, спілкуватися з ними в межах Сайту та за його межами, а також користуватися іншим функціоналом Сайту та Послугами.

2.4 Згідно умов цієї Угоди, Praca надає Послуги, що включають в себе:

  • створення Персональної Анкети Користувачем з наданням доступу до цієї інформації Роботодавцям;
  • надання доступу до бази інформаційних оголошень Роботодавців;
  • надання доступу до бази Роботодавців;
  • надсилання запитів Користувачами щодо інформаційних повідомлень Роботодавців;
  • надання інформації про контактні дані Роботодавців у випадку запрошення Користувача для подальшої співпраці з Роботодавцем;
  • розсилку інформаційних повідомлень від Роботодавців та інших інформаційних повідомлень (включно, але не обмежуючись, стосовно будь-якої зміни на Сайті, щодо заявки Користувача та Персональної анкети) від Praca на номер телефону Користувача та/або на електронну пошту, якщо таку було вказано Користувачем.

3. Обов’язки Користувача

3.1 Користувач зобов’язаний використовувати Сайт та отримувати Послуги належним чином, не порушувати права інших Користувачів, Роботодавців, третіх осіб та Praca, в тому числі права інтелектуальної власності. 

3.2 Користувач зобов’язаний забезпечувати безпеку своєї Персональної Анкети, не допускати до неї сторонніх осіб. 

3.3 Користувач зобов’язаний не порушувати цілісність Сайту, втручатися в його нормальну роботу, намагатися отримати вихідний код Сайту, отримувати несанкціонований доступ до Персональних анкет інших Користувачів, встановлювати шкідливий програмний код в поля для введення на Сайті, запускати автоматизовані програми для перешкоджання доступу до функціоналу Сайту інших осіб, збирати, зберігати та/або обробляти інформацію із Сайту (в тому числі, дані про інших Користувачів), в тому числі шляхом використання парсингу даних. 

3.4 Користувач зобов’язується надавати правдиву й чітку інформацію у своїй Персональній Анкеті. Забороняється надавати неправдиву інформацію, а також інформацію про іншу особу, яка не є Користувачем. 

3.5 Користувач зобов’язується мати лише одну Персональну Анкету. Угода забороняє Користувачам створювати більше однієї Персональної Анкети. 

4. Відповідальність Praca

4.1 Praca несе відповідальність за своєчасне та належне надання Послуг через Сайт, а також за адміністрування Сайту. Praca зобов’язується належним чином повідомляти Користувачів про зміну умов використання Сайту та надання Послуг, передбачені пунктом 2.2 цієї Угоди шляхом надсилання повідомлень на номер телефону, вказаний у Персональній анкеті та/або через електронну пошту, якщо таку було вказано Користувачем.

4.2 Praca не несе відповідальності за зміст матеріалів, що публікуються Роботодавцями на Сайті та інформацію, яку Користувачі вказують в Персональній Анкеті чи у повідомленнях до Роботодавців. Praca надає виключно інформаційні послуги з опублікування інформаційних повідомлень щодо працевлаштування від Роботодавців, забезпечує комунікацію між Користувачем та Роботодавцем та не гарантує точність інформації щодо якості роботи та умов працевлаштування на місці.

4.3 Praca не несе відповідальності за завдання шкоди, пошкоджень чи будь-яких збитків, що можуть бути спричинені використанням Сайту.

4.4 Praca докладає зусиль для підтримання роботи Сайту, без помилок та в максимальній безпеці, але не може гарантувати повну відсутність помилок, збоїв та несправностей під час роботи Сайту, так само як і його безперервну придатність для визначених в Угоді цілей його використання.

5. Права Praca

5.1 Praca має право змінювати Сайт на власний розсуд. 

5.2 Praca має право змінювати інформаційні оголошення без попередження.

5.3 Praca має право редагувати чи видаляти матеріали, опубліковані Користувачем чи Роботодавцем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам цієї Угоди, завдають шкоду Praca чи третім особам, а також на власний розсуд без зазначення причини. Користувач також передає Praca виключні майнові права на будь-які фото-, відео- та текстові матеріали, які Користувач розміщує на Сайті.

6. Конфіденційність та політика щодо захисту персональних даних

6.1 Praca докладає зусиль для дотримання максимальної конфіденційності будь-якої інформації з обмеженим доступом, розміщеної на Сайті.

6.2 Praca гарантує, що всі Персональні дані Користувача будуть використовуватися, зберігатися та оброблятися в базі даних Praca у відповідності до положень Закону України “Про захист персональних даних”. Praca також докладатиме зусиль для використання, зберігання та оброблення Персональних даних у відповідності до положень іншого застосовного законодавства. Користувач, в свою чергу, дає згоду на використання, зберігання та обробку таких Персональних даних виключно в рамках надання Послуг Praca.

6.3 Порядок збирання Персональних даних, їх передача третім особам, зберігання та інша інформація щодо поводження із Персональними даними міститься у Політиці конфіденційності.

7. Права інтелектуальної власності

7.1 Всі компоненти Сайту та Сайт у цілому належать Praca на правах ліцензії та охороняються законодавством в сфері захисту прав інтелектуальної власності, відповідно до положень застосовного права. Всі права захищено.

7.2 Користувач підтверджує та погоджується з тим, що весь вміст, матеріали (об’єкти), що доступні на Сайті, захищені, включаючи, але не обмежуючись, авторським правом, торговельними марками, патентами, комерційною таємницею. Відтворення, копіювання чи розповсюдження будь-яких об’єктів без письмового дозволу Praca суворо заборонено.

7.3 Користувачі та будь-які інші треті особи можуть притягуватись до відповідальності за будь-які порушення прав інтелектуальної власності на об’єкти, розміщені на Сайті. Використання об’єктів права інтелектуальної власності Praca в будь-яких цілях, прямо не зазначених в цій Угоді, суворо заборонено.

8. Застосовне право та вирішення спорів

8.1 Всі спори між Користувачем та Praca у процесі виконання цієї Угоди повинні вирішуватись шляхом переговорів.

8.2 У випадку, якщо неможливо дійти згоди та вирішити такий спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів, такий спір передається на розгляд компетентного суду України відповідно до застосовного права.

8.3 Застосовним правом для цілей цієї Угоди, а також правовідносин, що виникають у зв’язку з її укладенням, виконанням та припиненням її дії, є право України.

9.Заключні положення

9.1 Praca залишає за собою право вносити зміни, доповнювати та виключати положення Угоди час від часу. 

9.2 Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не вказано в новій редакції Угоди.

9.3 Користувач може припинити дію Угоди у будь-який момент шляхом припинення використання Сайту та отримання Послуг Praca.

9.4 Praca може припинити дію Угоди у будь-який момент, попередньо попередивши про це Користувачів шляхом надсилання повідомлення адресу електронної пошти, на номер мобільного телефону, який Користувачі вказують при реєстрації, а також шляхом повідомлення на Сайті, зокрема у Персональній Анкеті. 

9.5 У разі виникнення будь-яких питань стосовно виконання цієї Угоди, комунікації стосовно надання Послуг, звертайтеся за електронною адресою [email protected].