Badania: ponad milion Ukraińców pracuje za granicą, co dziesiąty nie ma nic przeciwko wyjazdowi do pracy w Rosji lub USA

W ciągu ostatnich trzech lat liczba ofiar handlu ludźmi na Ukrainie wyniosła około 49 tysięcy osób. Są to wyniki badania opublikowanego przez Przedstawicielstwo Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na Ukrainie.

Jednocześnie dodają, że od 1991 r. Około 260 tysięcy ludzi mogło cierpieć z powodu handlu ludźmi.

13% Ukraińców jest gotowych zgodzić się na co najmniej jedną ryzykowną ofertę pracy za granicą, która może prowadzić do handlu ludźmi. W porównaniu z badaniem w 2017 r. Kwota ta spadła o 8%.

Szacunkowa liczba osób na Ukrainie, które pracowały za granicą w czasie badania, wynosi 1 051 milionów osób.

Według badania najbardziej atrakcyjnymi krajami dla migracji zarobkowej Ukraińców są Niemcy, gdzie 43% respondentów chciałoby pracować, Polska (35%), Czechy (23%), Włochy (19%) i Kanada (10%).

Jednocześnie 9% respondentów chciałoby pracować w Rosji i USA.

W porównaniu z 2017 r. Atrakcyjność Niemiec i Czech wzrosła, a atrakcyjność Rosji spadła.

„W pierwszej połowie 2019 r. Wśród osób dotkniętych chorobą, które otrzymały pomoc IOM, dominowały mężczyźni (69%). 94% ofiar handlu ludźmi zostało wykorzystanych. Ponad połowa (65%) ofiar zidentyfikowanych przez IOM w pierwszej połowie tego roku została wykorzystana w Rosji ”, dodaje IOM.